Print

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอเชิญชวนผู้สนใจและรักการถ่ายภาพธรรมชาติ ร่วมส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวดในโครงการประกวดภาพภ่ายนกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ถ้วยเกียรติยศจาก ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ โล่รางวัลจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเงินรางวัลกว่า 55,000 บาท พร้อมสิทธิ์ที่พักในอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ จำนวน 1 ครั้ง (3 วัน 2คืน)

ประเภทการประกวด
1.ประเภทนก แบ่งเป็น 2 ระดับ
– ระดับบุคคลทั่วไป
– ระดับเยาวชน (อายุไม่เกิน 15 ปี)
2.ประเภทผีเสื้อ แบ่งเป็น 2 ระดับ
– ระดับบุคคลทั่วไป
– ระดับเยาวชน (อายุไม่เกิน 15 ปี)

แนวคิด
มหัศจรรย์นกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

กำหนดการ
• รับสมัครและรับภาพ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม – 30 มิถุนายน 2561

สถานที่รับสมัครและรับภาพ
• ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
ชั้น 3 อาคารไพโรจน์ สุวรรณกร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2561 0777 ต่อ 1641 และ โทรสาร 0 2561 2917 ในวันและเวลาราชการ
• สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 2272 5633

ติดต่อสอบถาม
• ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
โทรศัพท์ 0 2561 0777 ต่อ 1641 และ โทรสาร 0 2561 2917 ในวันและเวลาราชการ
• สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 2272 5633

ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครคลิกที่นี่

ดาวน์โหลดใบสมัครคลิกที่นี่