กลุ่มเติมเต็ม ได้จัดโครงการ “เติมให้เต็ม” ครั้งที่ 2 ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

จัดหาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและผ้าห่มกันหนาว จัดหาอุปกรณ์การเรียน หนังสือประกอบการเรียน และอุปกรณ์การเรียน เพื่อมอบให้ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยม่วงใน ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2560

 “กลุ่มเติมเต็ม เป็นกลุ่มกิจกรรมเล็ก ๆ ที่เกิดมาจากการรวมตัวกันของคนที่มีความต้องการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล ปีนี้เราได้จัดกิจกรรมนี้เป็นครั้งที่ 2 ด้วยความเป็นกลุ่มเล็ก ๆ คนยังไม่รู้จักเรา เราจึงต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์โครงการอย่างมาก เพื่อขอรับบริจาคเสื้อผ้า สิ่งของ และรับบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนในการซื้อสิ่งของต่าง ๆ เราได้รับการสนับสนุนจากบุคคลหลาย ๆ กลุ่ม จนสุดท้ายสามารถจัดโครงการจนบรรลุวัตถุประสงค์ไปได้ด้วยดี สามารถสร้างรอยยิ้มและมอบเสียงหัวเราะให้กับน้อง ๆ ที่ ศศช.บ้านห้วยม่วงใน กลับมาเป็นสิ่งตอบแทนให้ผู้ร่วมบริจาคให้พวกเราได้สำเร็จ  ในระหว่างเตรียมโครงการบางครั้งเราก็ท้อกัน แต่ก็ยังไม่ถอย ยิ่งเมื่อเราได้ไปสัมผัสกับเด็ก ๆ สัมผัสกับชุมชนที่นั่น ยิ่งตอกย้ำว่าเราทำถูกต้องแล้วที่ไม่ยอมแพ้ แม้ว่าจะยากลำบากแค่ไหน รอยยิ้มของเด็ก ๆ จะยังคงเป็นแรงผลักดันให้เราทำโครงการแบบนี้ต่อไปเรื่อย ๆ ครับ

สุดท้ายต้องขอบกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในโครงการครั้งนี้ ทุกท่านที่ได้ร่วมกันบริจาค เสื้อผ้า สิ่งของ และเงินทอง เพื่อร่วมกัน เติมรอยยิ้มให้เต็มในใจของน้อง ๆ ในครั้งนี้ครับ” 

ธีระวัฒน์ ขอวรกลาง ประธานกลุ่มเติมเต็ม

บัณฑิตทุนมูลนิธิดำรงชัยธรีม รุ่นที่ 13

image6

image7

image8

image11

image10

image9

image4

image1