บรรยากาศสดใสและอบอุ่นใน งานรวมพล คนโตดี  โดยเหล่าบัณฑิตทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม รุ่นที่ 13/2557  บัณฑิตจบใหม่ป้ายแดงจากรั้วมูลนิธิฯในปีนี้ ได้เข้าพบคุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการมูลนิธิ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มอบทุน และท่านคณะกรรมการมูลนิธิ ในโอกาสสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต  ในวันที่ 24 กันยายน 2558 ณ ชั้น 21 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส