act_1514172325

 

MINI SAKURA 4 OPEN CAMP 2018
เปิดประตูสู่ค่ายมินิซากุระ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 4
ค่ายฟรี สมัครก่อน มีสิทธิ์ก่อน รับจำนวนจำกัด

คุณสมบัติดังนี้
สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 และ ปวช. 3
มีความสนใจในสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น
ไม่จำกัดเกรด ไม่กำหนดแผนการเรียน

เข้าร่วมทำกิจกรรมและ Workshop กับคณะที่น้อง ๆ สนใจ ทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ
พร้อมรับของที่ระลึก Limited Edition จากทางสถาบันฯ และสิทธิ์ในการสมัครโควตาฟรี

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 10 มกราคม 2561
คลิก: 
https://goo.gl/jCLXAp
สมัครก่อน มีสิทธิ์ก่อน รับจำนวนจำกัด !!