สวัสดีครับทุกคน วันนี้ผมก็จะขอนำเสนอคอลัมน์ใหม่ เพื่อเอาใจพี่ๆ น้องขาเที่ยวกันนะครับ โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่การเดินทางมาท่องเที่ยวญี่ปุ่น ของนักท่องเที่ยวชาวไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากกำลังซื้อของคนรุ่นใหม่ที่มีมากขึ้น และมาตรการยกเว้นการขอวีซ่าให้กับคนไทยเป็นระยะเวลา 15 วัน ทำให้การเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นนั้นทำได้ง่ายขึ้น

ถ้าทุกท่านได้เดินทางมาเที่ยวประเทศญี่ปุ่น นอกเหนือจากการใช้ภาษาอังกฤษแล้ว หากมีพื้นฐานความรู้ทางด้านภาษาญี่ปุ่นเอาไว้บ้าง ผมคิดว่าน่าจะเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่ง และทำให้การเที่ยวของทุกคนสนุกสนานมากยิ่งขึ้นแน่นอนครับ

ผมจึงอยากจะขอแนะนำ สำนวนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานในชีวิตประจำวัน และสอดแทรกความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นเล็กๆ น้อยๆ ให้กับทุกคนครับ

เริ่มแรก เรามาทำความรู้จักกับตัวอักษรในภาษาญี่ปุ่นกันก่อนนะครับ ภาษาญี่ปุ่นนั้นมีตัวอักษรอยู่ด้วยกัน 3 ประเภท ได้แก่ ตัวอักษร Hiragana (ฮิรางานะ) ตัวอักษร Katakana (คาตาคานะ) และตัวอักษร Kanji (คันจิ)

สำหรับตัวอักษรแต่ละชนิด ต่างก็มีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันไป คือ

-ตัวอักษรฮิรางานะ จะใช้ในการเขียนแสดงคำภาษาญี่ปุ่น และเป็นเสียงอ่านของตัวอักษรคันจิ มีจำนวนตัวอักษรพื้นฐานอยู่ 46 ตัว

 -ตัวอักษรคาตาคานะ จะใช้ในการเขียนแสดงคำศัพท์ ที่เป็นคำยืมจากภาษาต่างประเทศ แทนคำเลียนเสียง หรือใช้ในการเน้นย้ำความหมายของคำของอักษรฮิรางานะ มีจำนวนตัวอักษร 46 ตัว

 -ตัวอักษรคันจิ คือตัวอักษรที่ญี่ปุ่นยืมมาจากประเทศจีน ตั้งแต่สมัยโบราณ โดยรัฐบาลญี่ปุ่นได้กำหนดตัวอักษรคันจิพื้นฐานที่ควรทราบ (Jouyoukanji) เอาไว้ที่ 2,136 ตัว

ซึ่งในภาษาญี่ปุ่นนั้น ก็มีการใช้ตัวอักษรทั้งสามแบบนี้รวมๆ กัน ทำให้ผู้ที่จะเรียนภาษาญี่ปุ่นนั้น จำเป็นต้องรู้จักและทำความเข้าใจตัวอักษรทั้งสามประเภทนี้ให้ดี

สำหรับในคอลัมน์นี้ ผมจะขอแนะนำตัวอักษรฮิรางานะ และตัวอักษรคาตาคานะ อย่างละ 20 ตัว ให้ทุกๆ คนได้ทราบกันนะครับ และจะมีแบบฝึกอ่านท้ายบทด้วย ถ้าหากพี่ๆ น้องๆ สนใจก็เชิญลองทายดูนะครับ

ฮิรางานะคาตาคานะ
แถว a แถว i แถว u แถว e แถว o
วรรค a あ―ア

a

い―イ

i

う―ウ

u

え―エ

e

お―オ

o

วรรค ka か―カ

ka

き―キ

ki

く―ク

ku

け―ケ

ke

こ―コ

ko

วรรค sa さ―サ

sa

し―シ

shi

す―ス

su

せ―セ

se

そ―ソ

so

วรรค ta た―タ

ta

ち―チ

chi

つ―ツ

tsu

て―テ

te

と―ト

to

จากตารางด้านบน ทุกคนจะเห็นได้ว่า ตัวอักษรฮิรางานะและคาตาคานะ จะมีเสียงอ่านและคู่ของกันและกัน และจะสังเกตได้ว่า ภาษาญี่ปุ่นนั้น จะมีสระอยู่เพียงแค่ 5 เสียงเท่านั้น ได้แก่ a,i,u,e,o และสระเหล่านี้ก็จะรวมอยู่กับตัวอักษร และอ่านออกเสียงพร้อมๆ กัน

ยกตัวอย่างเช่น たこ(ปลาหมึกยักษ์) อ่านว่า ta-ko ทาโกะ, すし(ซูชิ) ก็อ่านว่า su-shi ซุชิ นั่นเองครับ

ก่อนจะลากันไปในครั้งนี้ ผมก็มีสำนวนที่ใช้ในการทักทายมาแนะนำ ยังไงก็ลองนำไปฝึกกันได้นะครับ สำหรับคำทักทายในภาษาญี่ปุ่นนั้น จะแบ่งออกเป็น 3 สำนวน ตามระยะเวลาในแต่ละวันครับ ได้แก่

ในช่วงเช้า จนถึงก่อนเที่ยง จะใช้คำว่า Ohayoo gozaimasu โอฮาโย โกะไซมัส (おはよう ございます)สวัสดีตอนเช้า

ในช่วงเที่ยงวัน จนถึงก่อนเวลาพระอาทิตย์ตกดิน และใช้เป็นคำทักทายทั่วๆ ไป จะใช้คำว่า Konnichiwa คนนิจิวะ (こんにちは)สวัสดีตอนบ่าย

ในช่วงตอนเย็น หลังพระอาทิตย์ตกดิน จะใช้คำว่า Kombanwa คมบังวะ (こんばんは)สวัสดีตอนเย็น

สุดท้ายนี้ ผมก็มีคำศัพท์ที่อยากจะใช้ทุกคนได้ลองฝึกอ่านกันดูนะครับ โดยเทียบกับตารางตัวอักษรที่อยู่ด้านบน

ได้แก่  ①かく(เขียน) ②あう(พบ,เจอ) ③いけ(หนองน้ำ) ④タイ(THAI ประเทศไทย) ⑤テスト(Test การทดสอบ)

อย่างไรถ้าทุกคนสนใจ และมีสำนวนอะไรที่อยากทราบ ก็บอกกล่าวเข้ามาได้นะครับ ผมจะไปค้นคว้าแล้วนำมาเสนอให้ได้ทราบกันครับผม สำหรับในครั้งนี้ ลาไปก่อน สวัสดีครับ

 

ผู้เขียน  :  ไพโรจน์  เมืองมนประเสริฐ (โรจน์)  บัณฑิตทุน รุ่นที่ 13/2557