อาหารกับยาที่ไม่ลงรอยกัน2-01

อาหารกับยาที่ไม่ลงรอยกัน2-02

รู้หรือไม่ว่าอาหารและยาบางชนิดเมื่อกินหรือใช้ควบคู่กันก็ส่งผลเสียบางอย่างกับร่างกายได้ เพราะฉะนั้นเรามารู้กันว่ายาชนิดไหนไม่ถูกกับอาหารชนิดไหน

ผู้เขียน : ภญ.บุษบงก์ ธรรมมาสถิตย์กุล บัณฑิตทุน รุ่นที่ 11/2555