ท้องร่วง1ท้องร่วง2.1

ข้อมูลโดย: พญ. อัจฉรา พัฒนวิทยกุล บัณฑิตทุนรุ่น 6/50 แพทย์กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช