หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี
ขอเชิญชวนส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด
ในหัวข้อ “สุพรรณบุรีรำลึก”
ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท
โดยภาพที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพบุคคล สถานที่ เหตุการณ์ และประเพณี ที่สะท้อนเรื่องราวต่างๆ ในอดีต ที่เกิดขึ้นในจังหวัดสุพรรณบุรีหรือที่เกี่ยวข้อง
ส่งภาพได้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
โทรศัพท์ 035-535501-2 ในวันและเวลาราชการ

ขอบคุณข้อมูลจาก  https://www.facebook.com/SupanburiNationalArchive