นายแมน  คล้ายสุวรรณ  54-1-4-001 นักเรียนทุน 13/2554

ปริญญาตรีปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ /ภาษาไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา      

เมื่อวันที่ 10 พ.ค.59 มีโอกาสไปช่วยอาจารย์บรรยายให้ท่านผู้บริหารและข้าราชการครู โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง จาก 11 โรงเรียน ที่โรงเรียนวัดราชโอรส กทม.
ข้อมูลที่บรรยายเป็นการตกผลึก ประสบการณ์ตอนประถม ว่ามีอะไรบ้างแล้วนำสิ่งที่เราได้ มาสอนให้ลูกศิษย์เรา จนประสบความสำเร็จ

ประสบการณ์ครั้งนี้  ปกติจะบรรยายสายภาษา ซึ่งถนัด วันนี้มาสายการจัดการเรียนรู้ ใหม่มากแต่ได้รับคำชมจากผอ.และครูในโรงเรียนต่างๆ