เด็กพิการเรียนไหนดี

เด็กพิการเรียนไหนดี2

เด็กพิการ… เข้ามหาลัยต้องทำอะไรบ้าง?
Portfolio ทำอย่างไร สอบสัมภาษณ์ ถ้าคุณครูถามเราจะตอบอย่างไรดี?
แล้วพอเข้ามหาลัยจริงๆ มันจะเป็นอย่างไร

หากงงก็ไปที่งาน “เด็กพิการเรียนไหนดี 63”
มหกรรมแนะแนวการศึกษาสำหรับคนพิการ แห่งเดียวในประเทศ

วันศุกร์ที่ 15 พฤษจิกายน 10:00 – 17:00
สถานที่ 101 The Third Place at True Digital Park

@เด็กพิการเรียนไหนดี

ด้วยความร่วมมือจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) กล่องดินสอ Eduzone และ insKru

fb: facebook.com/LearnNaiDee