วิทยาลัยนาโน

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน หลักสูตรควบสองปริญญา (นานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2563

Bachelor of Engineering Program in Smart Materials Technology
and Bachelor of Engineering Program in Robotics and AI (Dual Degree) (International Program)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม :

http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/news/files/2563_1_news1_891_2019_11_19-09-35-13_52070.pdf?fbclid=IwAR3h_n-XbKvF1T0nvVBDiSGuOC_jfEO6M0J0v-5mbDS1hNrV1idCUSKC-JY