เนื่องในโอกาส “ครบรอบ 20 ปีมูลนิธิดำรงชัยธรรม” ใน วันที่ 24 กันยายน 2561

มูลนิธิดำรงชัยธรรมได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ณ ห้อง Auditorium ชั้น 21 อาคาร GMM GRAMMY

1 ไหว้ศาล1

 

1 ไหว้ศาล2

 

1 ไหว้ศาล3

 

1 ไหว้ศาล4

 

2 ทำบุญ1

 

2 ทำบุญ2

 

2 ทำบุญ3

2 ทำบุญ5

2 ทำบุญ6

2 ทำบุญ7

ซึ่งมูลนิธิดำรงชัยธรรมได้มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทย ภายใต้โครงการ “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต” โดยมีเยาวชนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาแล้ว 750 คน สำเร็จเป็นบัณฑิตทุนแล้ว 16 รุ่น จำนวน 447 คน โดยได้มอบเงินทุนกว่า 330 ล้านบาท


ในโอกาสนี้บัณฑิตทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรมตั้งแต่ รุ่นที่1-รุ่นปัจจุบัน ได้รวมตัวกันแสดงความขอบคุณ และตัวแทนบัณฑิตทุนรุ่นที่ 16/2560 มอบพวงมาลัยให้กับประธานมูลนิธิ คุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ที่มีส่วนร่วมในการเพาะเมล็ดพันธ์ที่ดีให้แก่สังคม พร้อมรับมอบเกียรติบัตร และรับฟังโอวาทจากคุณไพบูลย์ เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติ ปฏิบัติ ทั้งในเรื่องของการเรียน และการดำเนินชีวิต

3 อาลัย1

3 อาลัย2

4 ขอบคุณ1

2 ทำบุญ8

5 รวมพล

5 รวมพล1

5 รวมพล6

5 รวมพล5

5 รวมพล4

5 รวมพล2

6 บรรยากาศ1

6 บรรยากาศ1

6 บรรยากาศ2

6 บรรยากาศ3

6 บรรยากาศ4

6 บรรยากาศ5

6 บรรยากาศ6

6 บรรยากาศ7

6 บรรยากาศ8

6 บรรยากาศ10

6 บรรยากาศ11

6 บรรยากาศ12

5 รวมพล3