01

02

03

 

วันพุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562  นางสาวเมธิยา  นิยมไพศาลสุข  ประธานชมรมบัณฑิตทุน
ได้นำตัวแทนชมรมบัณฑิตทุน และตัวแทนนักเรียนทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม
เข้าสวัสดีปีใหม่ คุณไพบูลย์  ดำรงชัยธรรม  ประธานมูลนิธิดำรงชัยธรรม
และถือโอกาสนี้รับฟังโอวาทจากคุณไพบูลย์

07

06

05

04

หลังจากนั้นสมาชิกชมรมบัณฑิตทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม และนักเรียนทุนที่ได้มาร่วมงานในวันนั้น
ได้ร่วมรับประทานอาหารเย็น
และพูดคุยถึงแนวทางในการดำเนินกิจกรรมประจำปี 2562 ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น และสนุกสนาน