ค่ายแพทย์

 

ค่ายแนะแนวน้องพู่กันแพทย์ ครั้งที่ 8 ตอน “The Mafierce”

จัดขึ้นในวันที่ 22-24 มีนาคม 2562
เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ – 24 กุมภาพันธ์

ขั้นตอนการสมัคร

1. ใบสมัคร
https://docs.google.com/forms/d/1Fc-hJdwO6nwXXAeSQyc-UJJdmyosXUJ18a_wuAXoKYM/viewform?chromeless=1&edit_requested=true

2. ตอบคำถามค่าย
https://docs.google.com/forms/d/1QJrf1JogEc3LkbkdqW2v-zRDCuZcT6dvk79EvEolQL8/viewform?chromeless=1&edit_requested=true

3. ใบขออนุญาตผู้ปกครอง
(กรุณาปริ้น เซ็นเอกสาร แล้วสแกนส่ง
mdixtiww@gmail.com)
https://drive.google.com/file/d/15qwKjZrLBY–fu3KMB3qz6XxESG1wqj6/view?fbclid=IwAR0OuUwew0TmqupSoNqkBC-odoGsOK5_AqBfqkao6adrJgF7v0Liv-71j1U

ค่าใช้จ่าย : 600 บาท

ติดตามข้อมูล : ติวน้องพู่กันแพทย์ มข.