ถาม
1.หนูอยากรู้ว่า สิ่งที่บ่งบอกว่า  เราโตแล้วดูจากอะไรคะ?
อายุ การศึกษา การทำงาน หรือแค่ลักษณะนิสัย อะไรคือตัวชี้ว่าเราโตแล้วคะ

ตอบ
เด็ก 5 ขวบมองว่า เด็ก 10 ขวบโตแล้ว แต่เด็ก 15 ปี มองว่า เด็ก 10 ขวบ ยังไม่โต
คนเรามีความเจริญเติบโต และก็เป็นเด็กพร้อมกันในตัว โตพอที่จะเข้าใจและดูแลตนเองให้อยู่ร่วม
และมีชีวิตกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสมบูรณ์สมดุล
 …เด็กพอที่จะพร้อมเรียนรู้และปรับปรุงตนเองให้เข้ากับความรู้ ,
ประสบการณ์ และเงื่อนไขใหม่ๆได้

...หากหยุดโต คงเป็นวันที่ลมหายใจหยุดลงกระมัง

ถาม
2.
หนูสงสัยว่า การเปิดใจคุยกันตรง มันจะสามารถเคลียได้ทุกปัญหากับทุกคนจริงหรือไม่? ถ้าไม่เราต้องทำอย่างไร?

ตอบ
คนเรามีหลากแบบหลายชนิด บางคนชอบการพูดตรง  บางคนชอบการพูดแบบอ้อมๆ บางคนชอบการไม่ต้องพูดเลย
ประสบการณ์ชีวิตจะบอกเราเอง ว่ากับใครและเมื่อใด ควรพูดแบบไหน หาตัวตนเราเองให้เจอก่อน (คือ เข้าใจตนเองแล้วก็พูดแบบที่เป็นเรา และพร้อมจะพบกับผลของการเป็นตัวของตัวเอง

หากเราเป็นคนตรง ก็พูดตรง
หากเราเป็นคนเกรงใจคนอื่น ก็พูดแบบรักษาน้ำใจผู้ฟัง
หากเราเป็นคนไม่มีหลักก็พูดไปเรื่อยเปื่อย
แต่ไม่ว่าจะอย่างไร หากพูดด้วยความสุภาพ ไพเราะและเข้าใจผู้ฟัง ย่อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างได้ดี


ถาม
3.
นักเรียน นักศึกษามีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหน ที่ต้องทำกิจกรรมควบคู่กับการเรียน
บางคนบอกว่ากิจกรรมสำคัญ แต่บางคนการเรียน บางคนบอกว่าต้องทำควบคู่กัน
หนูอยากรู้ว่าแล้วอะไรที่ทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด?

ตอบ
การศึกษา สำคัญ กิจกรรมก็สำคัญ ทั้งสองอย่างจะไม่มีความหมายเลย
หากผู้กระทำไม่รู้เป้าหมายของการกระทำ
สักแต่ว่าทำให้พ้น  หรือทำตามๆเขาไป.

“ศึกษา” เพื่อให้มีปัญญา “ทำกิจกรรม” เพื่อให้มีทักษะและสังคม

สะไหล
มกราคม 2562