บรรยากาศอบอุ่นในกิจกรรมรวมพล คนโตดี  โดยบัณฑิตทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม รุ่นที่ 14/2558  บัณฑิตใหม่จากรั้วมูลนิธิฯ ในปีนี้ ได้เข้าพบคุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการมูลนิธิ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มอบทุน และท่านคณะกรรมการมูลนิธิ ในโอกาสสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต ในวันที่ 23 กันยายน 2559  ณ ชั้น 21 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส

2-13

2-14

2-19

2-18

2-17

2-16

2-21

2-20

2-22

2-25

2-23

2-26

2-15

2-28

2-27

2-29

2-30