act_1533554828

” เปิดรับสมัครน้องๆ เข้าร่วม ค่ายจิตเจ้า ครั้งที่3 ”

#ใบสมัคร
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook page:Psychology CMU จิตวิทยามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ >> https://drive.google.com/…/1yRt1kO9GIFGMAeq85G30DGGib…/view…)

#การกรอกใบสมัคร
ขอให้น้องๆ อ่านรายละเอียด “อย่างละเอียด” กรอกให้ถูกต้องครบถ้วน หากมีข้อสงสัยสอบถามได้เลย

#เอกสารประกอบการสมัคร
– รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว 1ใบ
– การกรอกข้อมูลขออนุญาตในหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง ต้องกรอกด้วยลายมือจากผู้ปกครองเพื่อแสดงความยินยอม
– กรุณาเย็บใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วไว้ด้วยกัน

#
เปิดรับสมัคร
 วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2561
#ปิดรับสมัคร วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2561 (ใบสมัครยึดจากวันประทับตราไปรษณีย์)

#ประกาศผลคัดเลือก
– ประกาศผลครั้งที่ 1 วันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2561 (ตัวจริง)
– ประกาศผลครั้งที่ 2 วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2561 (กรณีมีผู้สมัครตัวจริงสละสิทธิ์จะประกาศรายชื่อผู้สมัครตัวสำรองที่มีสิทธิ์เข้าร่วมค่ายในวันนี้)

—————————————————————————-

** หากใบสมัครใดมีเอกสารการสมัครหรือกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน พี่ๆ ค่ายขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ตรวจใบสมัครนั้น

** ฉะนั้นอยากให้น้องๆ อ่านรายละเอียดให้เข้าใจและตรวจสอบใบสมัครและเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วนก่อนส่งใบสมัคร

—————————————————————————-

#มีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่แฟนเพจ Psychology CMU จิตวิทยามหาวิทยาลัยเชียงใหม่