act_1531124414

รร.สาธิต ม.พะเยา รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว.) 2 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 60 คน 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่
หรือ โทร. 054-466-6666 ต่อ 3832 / 3846 – 47
หรือ สแกน QR CODE Line@ แนะแนว วมว. (ด้านบน)