เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พ.ย. 57  พี่เจ้าหน้าที่ดูแลได้เดินทางไป จ.ชลบุรีเริ่มที่ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด โรงงานอมตะนคร

พูดคุย ทักทาย เหิน-ธำรงค์ พจน์รัมย์ ชั้นปวช.3 แผนกช่างกลเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ที่มาฝึกงาน และ

พี่เอ๋-อุลัยภรณ์ พาชอบ บัณฑิตทุน  รุ่นที่ 5/2549 ทำงานที่นี่ ช่วงบ่ายๆ ไปต่อที่ ม.บูรพา พบกับจ๊อบ-สยามรัฐ อินทรารักษ์

ชั้นปี 1 คณะโลจิสติกส์ เดวิด-กิตติศักดิ์ แดงชาติ ชั้นปี 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เกด-ฉวีวรรณ เพชรดี ชั้นปี 3 คณะศึกษาศาสตร์  ดุ๊ก-ธีระยุทธ ตลึงผล ชั้นปี 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเก้า-สุภัคษา พรวงค์เลิศ ชั้นปี 3 คณะสหเวชศาสตร์ งานนี้ได้พูดคุยกัน พร้อมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยกันกวาดลานวัดด้วย บรรยากาศอบอุ่น เสียงหัวเราะระหว่างเพื่อนพี่น้อง

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พ.ย. 57 พี่เจ้าหน้าที่ดูแลได้ลงพื้นที่เยี่ยมน้องนักเรียนทุนที่อยู่มรภ.สวนดุสิต, มรภ.สวนสุนันทา และมรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อเยี่ยมชมสถาบันการศึกษาและที่พัก รวมถึงให้นักเรียนทุนได้ทำความรู้จักกันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง นัดหมายกันที่ มรภ.สวนดุสิต ช่วงเช้า เจอนุสร่า-ชุติมา หัสนีย์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปี 4 จากมรภ.ภูเก็ต  มาฝึกงานที่ห้องสมุดของมรภ.สวนดุสิต  ช่วงสายๆ เจอ แนน-นุชนาฏ สายจันทร์ ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา ทีมมรภ.สวนสุนันทา นำโดยสมสิบ-บุญสม สามทอง  ชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โบนัส-กรรณิการ์ เกตุแก้ว ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เกด-ณิชนารา บุญจนานนท์ ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ และมรภ.สวนดุสิต บีบี-บีบีฮาวา เก่งกาจกุล  ชั้นปีที่ 2  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หลังจากนั้นบ่ายๆ ไปต่อกันที่ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เจอแมน-คล้ายสุวรรณ และบาหลี-บาหลี นิจโชติ ชั้นปีที่ 1 ฟา-ฮานีฟา แวมามุ ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ พร้อมแนะนำตัว พูดคุยทำความรู้จักกับอาจารย์ผู้ดูแลนักเรียนทุน

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พ.ย. 57 ที่ผ่านมา พี่เจ้าหน้าที่ดูแลได้มีโอกาสไปเยี่ยมไปหาน้องๆ ที่มรภ.นครปฐม อัง-อังคณา ระกาพันธ์ ชั้นปี 1 รุ่นใหม่ล่าสุด เป็นการพบหน้ากันครั้งแรก นุก-นัฐวุฒิ ทองดอนน้อย ชั้นปี 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอ้อน-ธิดารัตน์ อ้นบำรุง ชั้นปี 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อถามไถ่สารทุกข์สุกดิบ การเรียน ครอบครัว และให้พี่น้องร่วมสถาบันทำความรู้จักกัน ช่วงบ่ายๆ ไปต่อกันที่ม.มหิดล ศาลายา เพื่อพบปะน้องๆ อีก 2 คน คือ แนน-ปฐมาวดี สีหนู ชั้นปี 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ และจ๋า-รัชดา ทิพยธรกุล ชั้นปี 3 ค
ณะเทคนิคการแพทย์  นอกจากนี้ได้เข้าพบผศ.ดร.พัชนี ชูทอง อาจารย์ผู้ดูแล เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการดูแลและทัศนะด้านการศึกษา