หลานถาม  : ใกล้จะจบแล้ว มีเป้าหมายที่ตั้งไว้เยอะ ความฝันที่อยากเป็นก็เยอะ มากเลย เลือกไม่ถูกไม่รู้ว่าอันไหนเหมาะกับตัวเอง รู้สึกสับสน แล้วควรเลือกอันไหนถึงจะดีที่สุด ?

น้าตอบ  : 1. “เลือกตามเหตุและผล” เขียนเป้าหมายและความฝันที่ตั้งไว้ ลงในกระดาษ แล้วแบ่งกระดาษเป็น 2 ช่อง ซ้าย-ขวา ช่องหนึ่งเป็นข้อดี ช่องหนึ่งเป็นข้อด้อยของเป้าหมายและความฝัน เป้าหมายและความฝันใดมีจำนวนข้อดีมากที่สุด ก็เลือกอันนั้น….อย่าเลือกอันที่มีข้อด้อยมากที่สุด หากจำนวนข้อเท่ากัน หรือ ไม่ยอมรับวิธีเลือกแบบนี้ ก็…..

2.”เลือกตามนิมิต” นอนหลับไปแล้วฝันว่าได้เป็นนั่นเป็นนี่ พอตื่นขึ้นมา ก็นั่นแหละ ตัดสินใจเลือกอันนั้นเลย แต่ถ้าไม่ฝัน ก็…

3.”เลือกตามบุญตามกรรม” เสี่ยงทายด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง เช่น เสี่ยงเซียมซี, จับสลาก, เสี่ยงโยนมาลัย …ฯลฯ

หมายเหตุ : ไม่เชื่อว่านักเรียนทุน มูลนิธิดำรงชัยธรรม จะเลือกวิธีที่ 2และ 3 ………..5555………….
ผู้เขียน คุณไศล วาระวรรณ์
29 มีนาคม 2561