หลานถาม : หากหมดไฟบ่อยๆ จะมีวิธีเติมไฟแบบเห็นผลทันตาและอยู่ทนนานได้อย่างไรบ้างครับ ขอบคุณสำหรับคำตอบล่วงหน้าครับ

 

น้าไหลตอบ : วิธีเติมไฟ คือ ต้องไปอยู่ตรงที่มีเชื้อ ซึ่งเชื้อของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บ้างเห็นไฟกองอื่นแล้วฮึกเหิม บ้างก็เหี่ยว  น้าไหลไม่มีเชื้อกึ่งสำเร็จรูปแบบเติมน้ำร้อน 3 นาที  แล้วเอาไปใช้ได้เลย เราต้องค้นหาขุมเชื้อของเราด้วยตัวเอง

ไฟ ลุกโชนลุกโชติด้วย เชื้อ 

เชื้อ มีเติมมีตุนด้วย แสวงหา

แสวงหา มีล้ามีลุยด้วย พลังตน

พลังตน มีมากมีน้อยด้วย ฝึกฝน

ฝึกฝน มีเคร่งมีคลายด้วย เป็นคน

เป็นคน มี ปัญญา และ สติ ไว้ครอบครอง

 

ผู้เขียน : คุณไศล วาระวรรณ์