หลานถาม  :  จะจัดการอย่างไรให้เรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่ เเละความคุมสติได้ทุกเวลาครับ  เเล้วก็จะจัดการให้เป็นคนที่มีความคิดที่มีมาตรฐานนำพาตัวเองสู่ความสำเร็จอย่างไรครับ
(ความเป็นมา..อ่านหนังสือแนววิทยาศาสตร์เลยอยากรู้และนำมาใช้ในชีวิตของตนเอง)

น้าตอบ  :  …… 555 ……

ไม่มีวิธีการอื่นใดที่จะจัดการควบคุมสติของตัวเองได้  นอกจากการฝึกสติของตัวเองนั่นล่ะ  หากเราไม่ออกกำลังบริหารร่างกายเป็นประจำ  ร่างกายเราก็อ่อนแอ

‘สติ’ ก็ต้องการ  การออกกำลังบริหารสติเป็นประจำเช่นเดียวกัน  หาข้อมูลเรื่อง  การฝึกสมาธิ, ภาวนา, วิปัสสนา  จากหลายๆ อาจารย์ผู้รู้  มาอ่านให้เข้าใจ  แล้วลองปฏิบัติตาม  แต่หากมีผู้ฝึกสอนคอยควบคุม, แนะนำ, ชี้ทางให้จะเป็นการดีทีเดียว  ในนิยายวิทยาศาสตร์ไม่มีคำสอนที่ถุกต้องในเรื่องการฝึกสมาธิหรอกนะ  มีแต่เอาไปเป็นต้นคิดในจินตนาการอีกทีหนึ่งเท่านั้น….

คำถามเรื่องการจัดการให้เป็นคนมีมาตรฐานนำตัวเองสู่ความสำเร็จอย่างไร?…  ไม่รู้ว่า ‘ความสำเร็จ’ ในใจของคุณตรงกับ ‘ความสำเร็จ’ ในใจของผมหรือไม่  เราอาจจะมีมาตรฐานคนละอย่างกันก็ได้  และมันก็ไม่มีมาตรฐานสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปที่ชงกับน้ำร้อนขายในร้านสะดวกซื้อหรอก  ผมว่าเอาแค่เราควรมีความเข้าใจในตนเองและวันเวลาที่เปลี่ยนไปดีกว่า

อดีต  :  คือตำรา  คือความรู้ที่เรามีอยู่

ปัจจุบัน  :  คือการศึกษาตำราและความรู้ใหม่ๆ

อนาคต  :  คือเวลาที่เราจะนำตำราและความรู้ไปใช้อย่างคุ้มค่า  และมีประโยชน์

สะไหล

24 ก.พ.60

ผู้เขียน คุณไศล วาระวรรณ์