รู้สึกเพื่อนไม่จริงใจ
ตอบ : ชีวิตในมหาวิทยาลัย เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่ามากสำหรับคนคนหนึ่ง ซึ่งแน่นอน..ชีวิตนั้นประกอบรวมไปด้วยกันกับอีกหลายๆชีวิต ทั้ง ครู อาจารย์ พี่ น้อง และ เพื่อนๆ เราสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นๆได้เป็นเพราะเราและเขาต่างเรียนรู้ลักษณะตัวตนของกันและกัน ปฎิบัติตนในหมู่ให้สอดคล้องรับส่งกันตามสถานะ,โอกาสและข้อตกลงร่วมกันกับเพื่อน…มองอุปนิสัย,พฤติกรรม และ กิจของเขา ด้วยความเข้าใจและให้โอกาสที่เราและเขาจะเรียนรู้ซึ่งกันและกัน หากท้ายที่สุดแล้วไม่สอดคล้องกัน ก็ต้องยอมรับความจริงว่า เราและเขาเป็นแค่เพื่อนหรือคนรู้จักกัน ไม่ใช่เพื่อนสนิท…
บางทีเราอาจพบเจอเพื่อนสนิทก็ต่อเมื่อ เราเปลี่ยนคำว่า ‘ แข่งขัน ‘ เป็น ‘ แบ่งปัน ‘ …….ก็เป็นได้….
สะไหล
เมษายน 2561