0000000

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: เภสัชกรหญิงปัทมา ใจน่าน บัณฑิตทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม รุ่นที่ 4/2548

รีไรท์บทความ: วรัญญา พรหมพิณพิลาส บัณฑิตทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม รุ่นที่ 11/2555