act_1517550160 (1)

“Train”
[noun] รถไฟ
[IV] อบรม, เตรียมตัว, ฝึกฝน

เพราะเส้นทางฝันสายนี้ ไม่ได้มาง่ายๆ
อยากร่วมขบวนกับพวกเราหรอ ?
งั้นมา train กันได้ที่
“ค่ายเพราะครู เพาะคนครั้งที่ 8 ตอน Train to (be) Teacher รถไฟสายฝัน สร้างสรรค์เส้นทางครู”
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร – องครักษ์

เปิดรับสมัครน้องๆที่กำลังศึกษาในระดับชั้นม.4 – ม.5 ตั้งแต่วันนี้ – 9 มีนาคม 2561
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครค่ายได้ตามลิ้งด้านล่าง และทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในใบสมัครเลยครับ

ลิ้งใบสมัคร:
https://drive.google.com/file/d/1G-BtS1O_a1ZdqJ32tf12-sS2YpBRE_w9/view