โรคหวัด ในที่นี้ หมายถึง โรคไข้หวัดธรรมดา (Common cold)  ไม่ใช่โรคไข้หวัดใหญ่ หรือ ฟลู (Influenza หรือ Flu) โดยโรคหวัดเป็นโรคพบบ่อยมาก ทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก  โรคหวัดเป็นโรคเกิดได้ตลอดปี แต่พบบ่อยกว่าในหน้าฝนและหน้าหนาว เป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจ จากเชื้อหวัดในอากาศ จากการไอ จาม น้ำมูก น้ำลาย หรือการสัมผัสเชื้อโรคจากสิ่งต่างๆ ที่จับต้องได้ เช่น การอยู่ใกล้ชิดคนเป็นหวัด โทรศัพท์ ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ และ ของเล่น

โรคหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัส ชนิดที่ทำให้เกิดการอักเสบของอวัยวะระบบทางเดินหายใจ ซึ่งมีหลากหลายชนิด แต่กลุ่มใหญ่คือกลุ่ม ไรโนไวรัส (Rhinoviruses) และ โคโรนาไวรัส(Coronaviruses) โดยทั่วไป โรคหวัดมีอาการไม่รุนแรง อาจมีไข้ได้ แต่เป็นไข้ไม่สูง (ไม่เกิน 38 องศาเซลเซียส อาจปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตัว มีแสบตา มีคัดจมูก จาม ไอ เสียงแหบ มีน้ำมูกใส อาจมีอ่อนเพลีย บางครั้งอาจมีอาการ เจ็บคอ ปวดท้อง อาเจียน หรือ ท้องเสียได้บ้าง โดยทั่วไปมักไม่รุนแรง หายได้เองภายในประมาณ 1 สัปดาห์ ปัจจุบันยังไม่มียาฆ่าเชื้อไวรัส ยาที่รับประทานเป็นยาที่ใช้บรรเทาอาการที่เกิดจากอาการหวัดเท่านั้นนะคะ

แนวทางการรักษาโรคหวัด คือ ดูแลรักษาประคับประคองตามอาการ เช่น การพักผ่อน และกินยาลดไข้ ไม่จำเป็นต้องกินยาปฏิชีวนะ(ยาปฏิชีวนะ เป็นยายับยั้งการเจริญเติบโตหรือเป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนั่นเอง) เนื่องจากเกิดจากเชื้อไวรัส ไม่ใช่จากเชื้อแบคทีเรีย (ทั้งนี้เพราะยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อไวรัสไม่ได้)

ขอบคุณข้อมูล:  เภสัชกรหญิงปัทมา ใจน่าน