ค่าย Mahidol E-camp 2017 โดยพี่ๆ ชมรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมหิดล ค่ายนี้น้องๆจะได้ทั้งความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้าความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ และได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองแน่นอน!!!

รับระดับชั้น ม.2 – ม.5 จำนวน  60 คน เท่านั้น!! และที่สำคัญ ค่ายฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย!!!

ดาวน์โหลดใบสมัคร : https://drive.google.com/file/d/1jP-gt_h3o-HjHhX23rifBaFZRaptD-Xt/view
ติดตามข่าวสารได้ที่ : https://www.facebook.com/MUECamp/