น.ส.สุกัญญา  เมืองมาคำ (กระแต)
บัณฑิตทุน มูลนิธิดำรงชัยธรรม รุ่นที่ 12/2556
พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
ปัจจุบัน  : ศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
: ทำงานที่วิทยาลัยเชียงราย ตำแหน่งอาจารย์พยาบาล

จากเด็กบ้านๆ ที่มีเพียงความเชื่อที่ว่าการศึกษาจะทำให้ชีวิตครอบครัวดีขึ้น  และสิ่งที่จะทำให้หลุดพ้นจากความยากจนคือการตั้งใจเรียน  ตอนเด็กๆ จึงทำได้เพียงมุมานะในการเรียน  พอกระแตโตขึ้นก็สามารถทำอะไรได้มากขึ้นที่จะช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวได้  ไม่เพียงแต่เรียนอย่างเดียว  ทำงานทุกอย่างที่ทำได้ รับจ้างเล็กๆ น้อยๆ หาของป่า หาปลา หาปูมาขาย จำได้ว่าเหนื่อยนะ แต่ก็สนุกและมีความสุข

กระแตรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนโชคดีที่ในยามวิกฤตของชีวิตยังมีผู้ใหญ่ใจดีให้ความช่วยเหลือ  แต่จะอาศัยโชคอย่างเดียวก็คงไม่ใช่  ถ้าว่ากันไปตามเหตุผลเมื่อฉายภาพซ้ำตั้งแต่ประถมถึงมัธยม  คงเป็นเพราะหนูกระแตเป็นเด็กดี  ตั้งใจเรียน  คอยช่วยเหลือเพื่อนๆ  และคุณครู  กตัญญูต่อพ่อแม่  จึงได้เป็นที่รักของคุณครูและเพื่อนๆ ยิ่ งกว่าความโชคดีคือโอกาสที่เราคว้าไว้  จนทำให้ได้รับโอกาสดีๆ จากมูลนิธิดำรงชัยธรรม  ทำให้ได้เรียนจนจบปริญญาตรี  มีงานที่ดีทำ

เรารับมามากแล้วถึงเวลาที่เราจะให้คนอื่นบ้าง พยาบาลคืองานที่กระแตทำ  สิ่งที่จะให้ได้คือการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความสามารถที่มี  หนึ่งปีกว่าที่ทำงานที่หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรม  โรงพยาบาลพะเยา ได้ดูแลผู้ป่วยหลายร้อยชีวิต  การดูแลร่างกายสำคัญเพียงใด จิตใจก็เช่นกัน  จึงได้ผันเปลี่ยนมาเรียนรู้เพิ่มเติมด้านสุขภาพจิตตามความชอบสมัยเรียนปริญญาตรี

ถ้าถามว่าตอนนั้นกับตอนนี้ความเป็นอยู่เราต่างกันไหม  ตอบได้ว่าต่างมากค่ะ  บ้านกระต๊อบเล็กๆ ที่ต้องหาถังรองน้ำตอนฝนตกไม่ได้มีแค่ในละคร  ตอนนี้สร้างบ้านหลังใหม่ให้พ่อกับแม่แล้ว  มีเงินเดือนเลี้ยงตัวเองเลี้ยงดูครอบครัว  แต่เหนือสิ่งอื่นใด  ไม่มีความสำเร็จใดที่ได้มาโดยไม่พยายาม  ขอบคุณทุกท่านที่ทำให้กระแตมีวันนี้

1

2

4

0