เมธิยา   นิยมไพศาลสุข (เมย์)
บัณฑิตทุน มูลนิธิดำรงชัยธรรม รุ่นที่ 11/2555
วิทยาศาสาตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล
ปัจจุบัน  Medical Sales Executive, Novatec Healthcare Co.,Ltd.

 

การมาเป็นนักขายในวันนี้  เป็นสิ่งไกลตัวมาก  คนพูดเก่งกับคนพูดเป็นนั้นช่างแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง  แต่ด้วยโอกาสที่เข้ามา ทำให้ไม่สามารถปฎิเสธอาชีพนี้ได้

เมย์เริ่มต้นจากสองสิ่ง  คือ “ความเชื่อ” เชื่อว่า การที่เราคิดดีทำดีจะดึงดูดสิ่งดีๆ เข้ามาเสมอ  โอกาสก็เช่นกัน  และ “ความกล้า” กล้าที่จะคิด กล้าที่จะลงมือทำบนพื้นฐานความถูกต้อง  …ซึ่งสองสิ่งนี้ก็ทำให้เมย์ได้รับโอกาสที่ดีในการทำงานเรื่อยมา  และใช้เป็นสิ่งทีเอาไว้รับมือกับทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานและในชีวิต  เพราะด้วยอาชีพนักขายแน่นอนว่าจะต้องมีปัญหาเข้ามาให้แก้ทุกวัน   มีหัวหน้าคนหนึ่งเคยบอกว่า  “อะไรที่มันง่ายก็ไม่ท้าทายสิ..อะไรยากๆ สิดีเราจะได้โต”  เป็นประโยคที่เข้าใจง่ายและได้ใจความสุดๆ  ทำให้ทุกครั้งที่เจองานยากที่คนอื่นไม่อยากทำแล้วเราได้เป็นคนทำ  เมย์ไม่เคยกลัว  ไม่ใช่คิดว่าตัวเองเก่งนะคะ  แต่คิดว่าความท้าทายทำให้เกิดการเรียนรู้  และสุดท้ายเราจะผ่านมันไปได้เสมอ  เรียกว่าคิดบวกก็ได้ค่ะ ก็แค่ทำให้เต็มความสามารถและยิ้มรับกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

เมย์มักถามตัวเองอยู่เสมอว่า  อาชีพ Sales  นอกจากเม็ดเงินที่ได้  เราสามารถสร้างสิ่งดีๆ ให้ใครได้บ้าง? และทุกครั้งคำตอบที่เมย์ได้คือ ไม่มี  แต่คนรอบตัวมักจะบอกว่าเสมอว่าเมย์ได้ให้แล้ว…ให้ใจกับองค์กร  ซื่อสัตย์กับลูกค้า สร้างรอยยิ้มให้คนไข้  ให้กำลังใจคุณหมอ  ให้ครอบครัวมีรอยยิ้ม …สิ่งเหล่านี้เองทำให้เมย์มองเห็นคุณค่าและภูมิใจในตัวเอง..  “จากความเชื่อและความกล้ากลายมาเป็น ความสุขในวันนี้“

1

4

2

3