ดร.ภก. โอฬาริก อะสุพล (อั๋น)
บัณฑิตทุน มูลนิธิดำรงชัยธรรม รุ่นที่ 6/2550
เภสัชศาสตร์บัณฑิต สาขาบริบาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ปัจจุบัน  อาจารย์  ภาควิชาสัชกรรมปฏิบัติ  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

งานที่ทำในปัจจุบัน จะมีงานสอน งานดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วย และงานวิจัย  ซึ่งถือว่าการทำงานที่ผ่านมา ได้สัมผัสงานที่มีความหลากหลาย ในส่วนของงานสอน ทำให้ได้สร้างเภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีความสามารถไปช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป งานดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วย ทำให้คนไข้ได้รับยาที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากที่สุด งานวิจัย ทำให้พัฒนาระบบความรู้ทางการแพทย์ให้มีความก้าวไกลมากขึ้นไปอีกครับ

“ตอนตัดสินใจมาเรียนต่อ เพราะอยากดูแลคนไข้ให้ดีขึ้น เรียนหนัก กดดัน ในช่วงเวลาที่เรียน แต่ เป็นช่วงเวลาดีๆ ที่ได้มีโอกาส เรียนกับอาจารย์เภสัชกร ที่เก่ง มีความเป็นครู เป็นแบบอย่างที่ดีของเภสัชกรมาก ได้เรียนรู้กับแพทย์ พยาบาล เภสัชกร ที่มีความใส่ใจดูแลคนไข้ มากมาย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ ได้เดินทางไปพบเจอ เพื่อนดีๆ ได้รับมิตรภาพ ตลอดช่วงเวลาที่ได้มาเรียน …”   แรงบัลดาลใจในการทำงานและการเรียนต่อ คงเป็นความคิดที่ว่า อยากทำสิ่งดีๆ เพื่อสังคมบ้างครับ  ให้สมกับที่เป็นคนไทย และเคยได้รับโอกาสดีๆ จากมูลนิธิดำรงชัยธรรม

1

2

3       อีกหนึ่งความฝัน จากคนที่เคยเป็นหอบหืด เคยร่างกายไม่แข็งแรง เล่นกีฬาไม่เก่งสักอย่าง แต่สุดท้ายฝึกซ้อม จนร่างกายพร้อมเข้าร่วมแข่งขันไตรกีฬาได้ (ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน และวิ่ง)