ยมลพร  ศรีเสมอ (ไอ่)
บัณฑิตทุน มูลนิธิดำรงชัยธรรม รุ่นที่ 7/2551
บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการตลาด  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปัจจุบัน  Export Operation  World Freight Co.Ltd.

การทำงานปัจจุบันถือว่าได้แรงบันดาลใจมาจากการที่ตัวเองได้รับโอกาสที่ดีจากมูลนิธิดำรงชัยธรรม จากที่เคยยากจนไม่เคยคิดว่าจะได้มีเงินเรียนหนังสือ แต่ในความคิดยังคงคิดอยู่เสมอว่าจะขอตั้งใจเรียนให้ดีที่สุด  และการที่ได้รับโอกาสได้เรียนจนจบปริญญาตรีก็เป็นความภาคภูมิใจในชีวิตเด็กจนๆ คนนี้มาก  เลยตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดจนได้รับการเลื่อนตำแหน่งจนถึงระดับผู้จัดการ  แต่สิ่งหนึ่งที่ถ้าขาดไปแล้วก็จะไม่ทำให้ก้าวหน้าได้คือ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ  เพราะงานที่ทำปัจจุบันต้องใช้ภาษาอังกฤษในการแก้ปัญหากับลูกค้าต่างชาติอยู่บ่อยครั้ง  แต่โชคดีที่ชอบเรียนภาษาอังกฤษ  ถึงแม้จะไม่ได้ไปเรียนกับสถาบันสอนภาษาหรืออาจารย์ชาวต่างชาติ  เพราะมีค่าใช้จ่ายที่สูงเพราะต้องส่งเงินให้ทางบ้านด้วยและอีกอย่างก็ไม่ค่อยมีเวลาที่แน่นอนที่จะสามารถไปเรียนได้  จึงเลือกวิธีที่จะเรียนด้วยตนเองซึ่งมีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษมาบ้างแล้วโดยยึดวิธีการเรียนตามกระบวนการเรียนทั่วๆ ไป คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน  โดยวิธีการที่เลือกเรียนแยกได้ดังนี้

2

3

1.การฟัง เรียนจากการซื้อ DVD หนังต่างชาติมาดูโดยเลือกแนวหนังที่ตัวเองชอบ  วิธีการเรียนคือ ดูรอบที่ 1 เป็นภาษาไทยก่อน  รอบที่ 2 ดูเป็นภาษาอังกฤษ และรอบต่อไปเป็นการทำความเข้าใจบริบทสนทนาอย่างละเอียดโดยกด Stop เป็นช่วงๆ ไปทีละประโยค  แต่ละประโยคจะยาวเกินไปทำให้จำยาก  จึงแยกจำเป็น 2 วรรค พอท่องจำแต่ละวรรคเข้าใจแล้วให้นำทั้ง 2 วรรค มารวมกันและจำเป็นประโยคนี้ทั้งหมด ส่วนเรื่องสำเนียงอาจฟังยังไม่ค่อยออก  ก็ให้เป็นฟังแบบนี้เรื่อยๆ จำเหตุการณ์ในตอนนั้นให้ได้ ก็นำภาพคิดไว้ในหัวแล้วพูดเป็นภาษาอังกฤษที่เราได้ท่องและจำไว้  ตอนต้นให้เลือกจำเฉพาะประโยคที่เราเข้าใจง่ายๆ ก่อน เพราะบางประโยคก็มีเรื่องไวยกรณ์มาเกี่ยวข้อง  อันนี้เป็นเทคนิคที่ทำให้เราได้เข้าไปเรียนรู้การฟัง ส่วนใครชอบดูการ์ตูนก็สามารถทำได้ในแนวทางเดียวกันนี้

2.การพูด  ก็ให้เรียนจากหนังที่เราชอบดูในข้อ 1 ได้เลย เพราะเวลาที่เราท่องแต่ละประโยคให้พูดตามตัวละครไปด้วยเลย พูดตามสำเนียงที่เขาพูดได้เลย เวลาพูดก็ให้นึกภาพการกระทำของตัวแสดงขณะนั้นไปด้วยก็ได้จะได้เข้าใจความหมายของประโยคที่เราพูดไปด้วย

3.การอ่าน เนื่องจากเป็นคนชอบอ่านนิยาย  ภาษาในนิยายจะยากขึ้นอีกนิดแต่ด้วยความที่ชอบจะทำให้เราอยากรู้คำศัพท์นั้นๆ ว่าแปลว่าอะไร  อ่านแล้วจะทำให้เราได้เข้าไปในเนื้อเรื่องและเอาอารมณ์เข้าไปรับรู้ประโยคและคำศัพท์ นั้นๆ ด้วย คำศัพท์ก็จะซ้ำๆ กัน ส่วนถ้าใครชอบอ่านการ์ตูนก็เลือกการ์ตูนภาษาอังกฤษมาอ่าน  ก็จะทำให้เราสนุกและได้คำศัพท์มากขึ้น

4.การเขียน  สามารถเรียนรู้ได้จากหนังหรือการ์ตูนที่ดูได้เลยเช่นกัน โดยเขียนประโยคที่เรากำลังท่องจำนั้นๆ ด้วยเลย  เขียนทีละประโยคจนจบเรื่อง  การเขียนจะทำให้ช่วยการจดจำได้ดีขึ้น

แต่ทั้งนี้หากได้ทำตามวิธีนี้เป็นประจำจะทำให้เก่งมากขึ้น  ควรทำอย่างสม่ำเสมอ  เบื้องต้นก่อนการเรียนภาษาอังกฤษจะดูยากและฟังเสียงสำเนียงของเจ้าของภาษามีความยากมาก  บางคนอาจถอดใจ ซึ่งควรจะหาสื่อที่เป็นแรงจูงใจในการเรียน และให้ความบันเทิงในขณะเรียนได้ด้วย  แต่หากใครมีทุนทรัพย์ก็เข้าคอร์สเรียนได้เลยเพราะจะได้เทคนิคในการเรียนเพิ่มขึ้นและจะได้มีเจ้าของภาษาสนทนาด้วย  หรือปัจจุบันมี You Tube สามารถเลือกเรียนบทต่างๆ จากอาจารย์เจ้าของภาษาได้เลย ทั้งหมดนี้คือวิธีการเรียนเบื้องต้นที่ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และช่วยให้การทำงานในปัจจุบันง่ายขึ้นเพิ่มความก้าวหน้าในระดับหนึ่งได้ค่ะ

การได้รับโอกาสดีๆ จากมูลนิธิดำรงชัยธรรมทำให้ได้มีโอกาสได้เรียนรู้และได้ใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ในการทำงานมากมาย  เพราะอาศัยที่ได้ยินได้ฟังจากรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จมาก่อน ได้เห็นความอดทนความพยายามจึงนำมาเป็นแบบอย่างที่ดีในการเรียนและการทำงาน  มูลนิธิจึงไม่เพียงให้ได้ทุนเรียนแต่ทำให้ได้ชีวิตใหม่ และได้ช่วยเหลือบอกต่อๆ ให้เป็นประโยชน์ต่อรุ่นน้องและพนักงานภายในองค์กรและบริษัทต่อไป