น.ส.อรพิชา เทียมผล (ไนท์)

นักเรียนทุน รุ่นที่ 16/2557

ชั้นปริญญาตรีปีที่ 3  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตอนนี้ไนท์ได้รับตำแหน่งเป็นประธานยุวทูต ปปช รุ่นที่ 3 ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีการศึกษา 2559  หน้าที่หลักๆ ของเราคือการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้จักสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) มากขึ้น รวมถึงการสร้างค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างเครือข่ายให้กับเยาวชน สำหรับภารกิจงานตอนนี้คือ ได้ดำเนินการวางแผนดำเนินกิจกรรมค่ายโครงการยุวทูต ปปช” สัญจร ตอน อีสานบ่ออนซอนคอร์รัปชัน กลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดขอนแก่น  โดยโฟกัสที่ประเด็นคุณธรรม จริยธรรมเป็นหลักค่ะ จึงอยากสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมให้กับน้องๆ ที่เป็นตัวแทนโรงเรียน รวมถึงฝึกการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี เพื่อให้น้องๆ ได้รู้จัก ปปช. มากขึ้นและ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและนำความรู้ไปเผยแพร่ที่โรงเรียนได้ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของ ปปช.ค่ะ สำหรับหน้าที่อื่นๆ ตอนนี้คือ ก็ช่วยงาน ปปช. จังหวัดขอนแก่นบ้างตามโอกาส  เช่น ล่าสุดคือไปถ่ายรายการ ซุปเปอร์ฮีโร่คนดีที่ต้องเชิดชู ทางช่อง NBT เกี่ยวกับเรื่องคอรัปชั่น

ไนท์ชอบทำกิจกรรม เพราะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับตัวเอง สอนให้รู้จักการทำงานที่เป็นระบบระเบียบ ที่สำคัญคือมิตรภาพดีๆ การที่ทำค่ายแต่ละครั้งจะได้รู้จักคนใกล้ตัวมากขึ้น รู้จักเห็นใจกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไนท์คิดว่านั่นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้โลกนี้น่าอยู่  เวลาเรียนไนท์ก็เรียนนะ กิจกรรมก็ทำ แบ่งเวลาให้เป็นสัดส่วน  อ่านหนังสือทุกวัน  ทบทวนที่เราเรียนเพื่อจะได้ไม่หนักตอนใกล้ๆ สอบ ช่วงใกล้สอบก็จะพยายามทำกิจกรรมให้น้อยลงและตั้งใจอ่านหนังสือ เพราะไนท์คิดว่าหน้าที่ที่สำคัญที่สุดคือการเป็นนักศึกษา เรามีหน้าที่เรียนก็ควรเรียนให้เต็มที่ แค่ต้องแบ่งเวลาให้เป็นเท่านั้นเอง  ทุกเย็นไนท์สอนพิเศษด้วย  สนุก  ก็โอเค

ที่มหาวิทยาลัย  ไนท์เป็นประธานฝ่ายวิชาการ สโมสรคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2559 โดยมีหน้าที่หลักๆ คือ ดูแลเรื่องวิชาการของน้อง  เช่น จัดโครงการพี่ติวน้อง จัด โครงการ open house  รวมถึงอำนวยความสะดวกเรื่องการเรียนให้น้อง การลงทะเบียนเรียน เป็นที่ปรึกษาน้องๆ

1

2

12243471_929316097137153_4933377029783606191_n