คำขวัญเนื่องในวันครู ครั้งที่ 61 พุทธศักราช 2560

“ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ  ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู”

59-12-30คำขวัญวันครู

ขอบคุณข้อมูลจาก   http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=47149&Key=news20