แมน รับรางวัลจากพระเทพฯ

 

แมน รับรางวัลจากพระเทพฯ1

มูลนิธิดำรงชัยธรรม  ขอร่วมแสดงความยินดี  กับน้องแมน  นายแมน  คล้ายสุวรรณ  นักเรียนทุน รุ่นที่ 13/2554
ในโอกาศ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๗ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ฟ่ง รับรางวัลคนดี เมืองสกล 1

มูลนิธิดำรงชัยธรรม  ขอร่วมแสดงความยินดี  กับน้องฟ่งนายจิรภัทร  เหล่า  นักเรียนทุน รุ่นที่ 15/2556  ของมูลนิธิดำรงชัยธรรม
ในโอกาสเข้ารางวัล  คนดีเมืองสกล  กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เมื่อวันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2562
พร้อมทั้งได้บรรจุชื่อเข้าในทำเนียบคนดีจังหวัดสกลนคร ปี 2561 ด้วย  ขอให้รักษาคุณงามความดีนี้สืบต่อไปนะคะ