กล้องกาวน์

ค่ายกล้องกาวน์ ครั้งที่ 8 มาร่วมค้นหาคำตอบกันว่าสิ่งนี้จะใช่ทางที่เราตามหาหรือไม่
ค่ายที่จะมาแนะแนวทางการเข้าศึกษาในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
รวบรวมการสมัครเข้าศึกษาต่อทุกช่องทางมาให้น้องๆ ได้ทราบกัน

จัดเต็มทั้งสองสาขา คือ สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์และสาขาการพยาบาลสัตว์
อีกทั้งยังได้ลงมือปฏิบัติจริงในแต่ละสาขาการเรียนอีกด้วย

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 22 พฤศจิกายน2562
จำนวน 80 คน จัดขึ้นในวันที่  11-12 มกราคม 2563 (ค้างคืน)

ดาวน์โหลดใบสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง facebook ‘ค่ายกล้องกาวน์’
https://www.facebook.com/KUVETTECHCAMP