ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์  รพ.รามาธิบดี และ สสส ขอประกาศให้ทุนกับกลุ่มนักเรียนระดับ ม.2 และ ม.3 ที่ต้องการรวมกลุ่มกันในโรงเรียนทำกิจกรรมรณรงค์ภายในโรงเรียน ใน “โครงการรณรงค์ให้เด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ไม่ขี่มอเตอร์ไซค์”

เพื่อทำให้เด็กนักเรียนอายุน้อยกว่า 15 ปี หรือเด็กประถมและม.ต้นทั้งหมด เลิกพฤติกรรมการขับขี่มอเตอร์ไซด์ก่อนวัย 15 ปี หรืออย่างน้อยเริ่มต้นโดยไม่ขับขี่มาโรงเรียน

กลุ่มนักเรียนที่สนใจทำโครงการต้องรวมกลุ่มกันอย่างน้อย 5 คน และมีครูที่ปรึกษาอย่างน้อย 1 คน ยื่นแผนโครงการงบประมาณไม่เกิน 25,000 บาทต่อโครงการมาที่ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามหก ราชเทวี กทม. 10400 หรือ fax 026449080 ต่อ 22 หรือ email ถึงหมออดิศักดิ์ aplitponkarnpim@gmail.com

จะทำการคัดเลือกรับ 80 โครงการ (โดยให้ทุนภาคเหนือ อีสาน ใต้ กลาง ภาคละ 15 โครงการ ตะวันออก ตะวันตก และ กทม. รวมกันอีก 20 โครงการ)

สมัครด่วน ตัดสินภายใน 20 กันยายน 2559 ประชุมรวมพลังผู้นำนักเรียน 80 โครงการ ตอนปิดเทอมเดือนตุลาคม และเริ่มลุยโครงการกันเพื่อลดการตายของเพื่อนเด็กนักเรียนกัน ตั้งแต่เทอมสองเดือนพฤศจิกายน

โดยจะทำโครงการกันทั้งเทอมจนถึงก่อนสอบปลายปีการศึกษาเดือนมีนาคม..มารวมพลังนักเรียนเพื่อปกป้องชีวิตเพื่อนนักเรียนกัน..

ข้อมูลอ้างอิง : http://www.thaihealth.or.th/