ล้านนา2ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจด้านสื่อ ศิลปะ และงานหัตถกรรมร่วมสมัย ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ และแม่ฮ่องสอน ร่วมส่งผลงานสร้างสรรค์มาประกวดในโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ล้านนา ภายใต้หัวข้อ “ล้านนา…เล่าว่า” ถ่ายทอดสุนทรียภาพแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม เพื่อยกระดับการท่องเที่ยววิถีไทยในล้านนา ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท

การประกวดแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1. ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก (Lanna Handicraft Design Contest)
ระยะเวลาสมัครและส่งผลงาน : 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2561
ดูเงื่อนไข กติกาและสมัครเข้าร่วมการประกวดได้ที่ http://bit.ly/2CvOLLT

2. ประกวดคลิปวิดีโอสั้น (Lanna Viral Clip Contest) 
ระยะเวลาสมัครและส่งผลงาน : 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2561
ดูเงื่อนไข กติกาและสมัครเข้าร่วมการประกวดได้ที่ : http://bit.ly/2lNzTgS

3. ประกวดวาดภาพบนกำแพง (Lanna Art Contest)
ระยะเวลาสมัครและส่งผลงาน : 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2561
ดูเงื่อนไข กติกาและสมัครเข้าร่วมการประกวดได้ที่ :  http://bit.ly/2CuEcbL

4. ประกวดภาพถ่าย (Lanna Photo Contest)
ระยะเวลาสมัครและส่งผลงาน : 1 มกราคม – 30 เมษายน 2561
ดูเงื่อนไข กติกาและสมัครเข้าร่วมการประกวดได้ที่ http://bit.ly/2EGyYYd

สอบรายละเอียดเติม : โทร. 0 5394 2568, 0 5394 2571, 08 4611 3169, แฟกซ์. 0 5394 2586หรือ www.fb.com/CTRD.CMU