วันที่
11 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ….

พี่น้องนักเรียนทุน และบัณฑิตทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม ร่วมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีวันขึ้นปีใหม่ไทย
สาดความสุขต้อนรับเทศกาลปีใหม่ไทยกันอย่างสนุกสนานและอบอุ่นเหมือนเช่นเคย
ในกิจกรรม  จีเอ็มเอ็ม  สงกรานต์  ชื่นบาน  ชื่นใจ 2562”  โดยได้ร่วมรดน้ำดำหัว คุณไพบูลย์  ดำรงชัยธรรม
และผู้บริหารบริษัทจีเอ็มเอ็มแกรมมี่   พร้อมรับคำอวยพรเพื่อความเป็นสิริมงคลรับวันสงกรานต์และวันปีใหม่ไทย

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12