เมื่อวันที่ 9-10 มกราคม 2558   กลุ่มนักเรียนทุนภาคเหนือ จำนวน  20 คน  ร่วมกับชมรมนักศึกษาอิ้วเมี่ยน (ประเทศไทย) จัดทำ ‘โครงการร่วมใจอาสาแบ่งปันความสุขแก่พี่น้องชาติพันธุ์ ครั้งที่ 3’   ส่วนหนึ่งของโครงการ Thinking Doing  คิดแล้วทำเลย ได้ไปจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง จ.พะเยา  โดยงบประมาณในการทำกิจกรรมครั้งนี้ มาจากน้องๆ เปิดกล่องรับบริจาคและขายกระทงเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา   และชมรมบัณฑิตทุนนมูลนิธิดำรงชัยธรรมมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาทำกิจกรรมของน้องๆนร.ทุน  และพี่ๆบัณฑิตทุนยังมาร่วมทำกิจกรรมกับน้องๆอย่างสนุกสนาน บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่น