นิติ ฬ

 

law ฬ

 

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งในสถาบันการศึกษาทางนิติศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับระดับโลก
จากการจัดอันดับ ติดท็อป 200 ของโลก โดย QS World University Rankings by Subject 2019
กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนนิติศาสตร์ ดังนี้

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ
เหมาะสำหรับผู้ประกอบอาชีพ หรือประสงค์จะประกอบการด้านเศรษฐกิจ การพาณิชย์ และภาษีอากร
โดยรับสมัครผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา เปิดรับสมัครถึงวันที่ 27 เมษายนศกนี้

หลักสูตร LL.M. (Business Law) International Program
สำหรับนิติศาสตรบัณฑิตที่ต้องการศึกษากฎหมายธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษ กับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายประเทศ
โดยไม่จำเป็นเดินทางไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ  จะเปิดรับสมัครถึงวันที่ 2 พฤษภาคมศกนี้

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สำหรับนิติศาสตรมหาบัณฑิตที่สนใจศึกษาวิจัยประเด็นปัญหาทางนิติศาสตร์ในเชิงลึก
โดยจะเปิดรับสมัครถึงวันที่ 1 พฤษภาคมศกนี้

สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ www.law.chula.ac.th
และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  0-2218-2017
หรือ facebook.com/LawChula และ Line id : @LawChula