ค่ายครู

กว่า 14 ปี ที่พวกเรานักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ได้จัด “ค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครู” ขึ้นมา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน ม.ปลาย ทั่วประเทศ ที่มีความสนใจที่จะศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์ และครุศาสตร์

โดยค่ายสานฝันฯ เป็นค่ายที่ให้การแนะแนวปรึกษา สร้างแรงบันดาลใจ

ให้ความรู้ทางวิชาการ และให้น้องๆได้สัมผัสกับประสบการณ์วิชาชีพครู

น้องๆจะได้รับประสบการณ์ ความอบอุ่นและเป็นกันเองจากพี่ค่าย ตลอดจนมิตรภาพดีๆจากเพื่อนๆชาวค่าย

ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ แล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราได้ที่ “ค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครู ครั้งที่ 15” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook ของทางค่าย

https://www.facebook.com/edkkusanfun/