robot1

robot2

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สมัครได้ที่ http://www.tpa.or.th/robot/forms.php
รายละเอียดการแข่งขัน http://www.tpa.or.th/robot/rules.php

ระดับอุดมศึกษา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 28 ธ.ค. 61
การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 26
เกมการแข่งขัน “ขี่ม้าส่งสาร สะท้านขุนเขา”

อ่านกติกาการแข่งขัน http://www.tpa.or.th/robot/files/2019/tparobot-26-rules.pdf

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition ครั้ง 14
เกมการแข่งขัน “Robo Harvester”

ระดับมัธยมศึกษา เปิดรับสมัครวันที่ 3 ธ.ค.-22 ก.พ. 61
การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. – ส.พ.ฐ. ยุวชน ครั้งที่ 19
เกมการแข่งขันที่ “Robo Bit Racer” และ “Mission Challenge”