ห้ามพลาด วิศวฯ ม.เกษตรศาสตร์ เปิดบ้านในงาน OPEN HOUSE เลือกแนวทาง…วางอนาคต

ในวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ในงานน้องๆ จะได้เข้าเยี่ยมชมภาควิชาต่างๆ ของคณะฯ ซึ่งแต่ละภาควิชาได้คัดสรรกิจกรรมดีๆ เตรียมไว้เพื่อให้น้องๆได้รับความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรม (รายละเอียดกิจกรรมในแต่ละสาขาวิชา ตาม link facebook ของคณะฯ ด้านล่าง) และได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

และน้องๆ จะได้พบกับสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ณ บริเวณห้องนิทรรศการ ชั้นล่าง อาคารชูชาติ กำภู อาทิเช่น  หุ่นยนต์คุณลำไย ซีซาร์บอท หุ่นยนต์เตะฟุตบอล นวัตกรรมเครื่องกรองน้ำ ฯลฯ อีกด้วย

www.facebook.com/EngineeringKasetsart/
และ http://www.eng.ku.ac.th