คอมพิวเตอร์ศึกษากับยุค Thailand 4.0 ‍ อยากรู้ว่าเป็นอย่างไร ?
สมัครเลย… https://goo.gl/GL2jnn
วันนี้ – วันที่ 20 พ.ย. 2561 นี้เท่านั้น
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเรียนนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1

การรับสมัครด้วยแฟ้มสะสมผลงาน โดยภาควิชาคอมพิวเตอร์เปิดรับสมัครทั้ง 4 หลักสูตร ดังนี้

1. ️คอมพิวเตอร์ศึกษา
2.  ️วิทยาการคอมพิวเตอร์
3.  ️เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. การโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ
รายละเอียดเพิ่มเติมในไฟล์ PDF ตาม link ด้านล่างครับ….
#รับสมัครนักศึกษารอบที่1 #การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน#TCAS62 #ภาควิชาคอมพิวเตอร์ CMRU