act_1537620387

เปิดรับสมัครแล้ว
งาน Openhouse เปิดบ้านคณะเภสัช มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 6
ปีนี้มาในธีม ” Farmacy “

คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

งานจัดขึ้นใน วันที่ 3-4 พฤศจิกานยน 2561

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 13 ตุลาคม 2561

 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 14 ตุลาคม 2561

น้องๆสามารถเข้าไปกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ลิ้งนี้
https://goo.gl/forms/LSDfo5hVvPYnsvFD3

ค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม คนละ 200 บาท (รวมอาหารและของที่ระลึก)
*ค่าเข้าร่วมกิจกรรม เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้น และชำระหลังประกาศผล

ปล. รับจำนวนจำกัดเท่านั้น