หลานถาม  :   ทำอย่างไรจึงจะมีนิสัยรักการอ่าน?

น้าตอบ  :  อ่านในสิ่งที่ตัวเองสนใจ  สนใจเรื่องไหนก็อ่านเรื่องนั้นๆ จนภาพในหัวชัดแจ๋ว  จากความสนใจมันจะกลายเป็นความรัก  และทำให้เรามีนิสัยรักการอ่านไปเอง  แต่หากต้องอ่านเรื่องที่เราไม่สนใจ  ก็ควรหาเหตุผลของการอ่านมาเป็นแรงบันดาลใจ  เช่น  อ่านเพราะรักความรู้  อ่านเพราะรักความก้าวหน้า  อ่านเพราะรักที่จะทำเป้าหมายของตนเองเป็นจริงให้ได้

มีนิสัยรักการอ่าน  ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นรักเขาข้างเดียว  เพราะเขา (สิ่งที่อ่านนั้น)….. จะอยู่กับเราตลอดไป

ผู้เขียน คุณไศล วาระวรรณ์