หลานถาม  :  จะทำอย่างไรถึงจะสนิทกับนักเรียนได้เร็วขึ้น  เพราะเห็นเพื่อนคนอื่นไปสอนแค่ครั้งเดียวก็สนิทกับนักเรียนแล้ว  แต่เราสอนหลายครั้งแล้วยังไม่สนิทเลย  อีกทั้งเป็นคนเรียบร้อยพูดน้อยแต่ต้องไปสอนเด็กๆ  ซึ่งดื้อ ส่งเสียงดังไม่ตั้งใจเรียน อยากหาวิธีปราบเด็กและทำให้เด็กตั้งใจเรียนด้วยครับ

น้าตอบ  :  เด็ก (ไม่ได้บอกว่าอายุเท่าไหร่) ก็คือเด็ก  ไอ้ที่จะตั้งใจเรียน  ตั้งใจรับความรู้แบบผู้ใหญ่  หาแทบไม่มี  พวกเขาอยู่ในวัยสนุก  วัยเล่นอยู่นิ่งไม่ได้นาน  ให้ใช้ปัญญาของเรา  นำสาระและความรู้ที่เหมาะกับวัยของเขาไปสอนให้เขารู้สึกสนุก  รู้สึกเหมือนเล่นเกม  ปรับ, เปลี่ยน, แปลง, แปล  และแปร  ความรู้ที่เรามี  ออกมาให้เป็นเรื่องสนุก  น่าเล่น  น่าติดตาม… อย่าสอนแบบตรงตัวตามตำรา  ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์  ทำให้บันเทิงสำหรับเด็ก  เช่น  ท้าทายให้เด็กเล่นเกม  และแก้ปัญหาจากเรา  อย่าให้เขาต้องอยู่นิ่งๆ นานๆ  ต้องเคลื่อนไหว  เมื่อเขาสนุกเพลิดเพลิน  เขาก็จะคอยฟังเราว่ามีอะไรมาให้เขาเล่น  ให้เขาแก้ปัญหาอีก  ถึงเวลานั้น  ก็ค่อยๆ  เสริมเรื่องระเบียบวินัย  และการอยู่ร่วมกันในสังคม  ให้เด็กค่อยๆ เรียนรู้และเปลี่ยนแปลงตัวเอง  ส่วนเรื่องอยากให้เขาสนิทกับเรา  มันอยู่ที่  เราทำตัวให้เขายอมรับเป็นพวกหรือไม่  เราต้องลดวัยตัวเองให้เท่าเขา  คิดแบบเขา  พูดแบบเขา  ทำแบบเขา  ถ้าทำได้…. เขาก็จะสนิทกับเราเอง  ทั้งหมดที่พูดมานี้  มีวิธีการที่ลัดกว่านี้อีก………….

ถ้าอยากให้เด็กที่เราสอนอยู่เงียบๆ ไม่ส่งเสียงดัง… ให้ไปสอนโรงเรียนเด็กหูหนวก

ถ้าอยากให้เด็กที่เราสอนอยู่นิ่งไม่วุ่นวาย… ให้ไปสอนโรงเรียนเด็กพิการ  เคลื่อนไหวไม่ได้

ถ้าอยากให้เด็กที่เราสอนตั้งใจฟังเราพูด… ให้ไปสอนโรงเรียนเด็กตาบอด

สะไหล

24 ก.พ.60

 

ผู้เขียน คุณไศล วาระวรรณ์