act_1519121656

 

ค่ายที่น้องๆ หลายคนตั้งตารอคอยกับการเตรียมความพร้อมและมุ่งสู่ฝันอันยิ่งใหญ่ กับเส้นทางวิชาชีพ “ครู”

สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญน้องๆนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ที่กำลังขึ้นชั้น ม.5และ ม.6)ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “ค่ายสร้างครู ปี 10 ตอน ปั้นครูสู่อนาคต”

ระหว่างวันที่ 5-9 เมษายน 2561 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การสมัคร
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.edu.cmu.ac.th/news/?newsid=962
หรือ Facebook page:ค่ายสร้างครู ปี 10 ตอน ปั้นครูสู่อนาคต
เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 10-28 กุมภาพันธ์ 2561
รับจำนวน 150 คน

ตลอดระยะ5 วัน 4 คืน น้องๆจะได้รับความสนุกสนานและความรู้จากกิจกรรมที่พี่ๆจัดให้ให้กับน้องๆ และนอกจากนี้น้องๆยังจะได้รับทั้งประสบการณ์ มิตรภาพ ความผูกพันธ์และความเป็นครู ในค่ายนี้อีกด้วย
มาร่วมค้นหาตัวเอง ค้นหาความฝันของน้องๆในค่ายสร้างครู ปี 10 ตอน ปั้นครูสู่อนาคต แล้วพบกัน…