ปัญญาภิวัฒ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม)
ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมเปิดประสบการณ์กับเส้นทางนักธุรกิจรุ่นใหม่ และ 
Yong Talent  ตัวจริง
ในงาน 
MBA Open House ตอน Create your own success @PIM.MBA
 

งานที่จะทำให้คุณค้นพบคำตอบสู่การสร้างสรรค์ความสำเร็จด้วยตัวคุณ
สมัครเรียน พร้อมรับทุนการศึกษา มากกว่า 40 ทุน


ในวันเสาร์ ที่ 
26  มกราคม  2562
เวลา 08.30-12.30 น.
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เพ็ญนภา กมลาสน์มรกต (เพ็ญ)
โทร 2855-0471 E-mail: phennaphakam@pim.ac.th