การที่พวกเราเดินทางมาถึงวันนี้ได้ อยากบอกว่ามาจากพลังใจ พลังกาย พลังสมอง พลังทรัพย์ ของคนอีกหลายคนที่เกี่ยวข้อง นับมาตั้งแต่ประธานมูลนิธิ คุณไพบูลย์ กรรมการมูลนิธิหลายคน เจ้าหน้าที่มูลนิธิอีกหลายคน และใช้วิธีการหลากหลายให้ได้มาซึ่งนักเรียนทุน

สำหรับผมเองในฐานะกรรมการของมูลนิธิถือว่าสิ่งเหล่านี้ คืออะไรดีดีในชีวิต การที่ได้มีส่วนคัดเลือก ดูแลและติดตามผล จนมาถึงวันแห่งความสำเร็จในชีวิตของนักเรียนทุน

สิ่งที่ทุกคนในมูลนิธิมีความตั้งใจตรงกันคือ การได้มอบโอกาสให้กับเด็กดีๆ ทั่วประเทศ ได้เล่าเรียน ใฝ่หาความรู้ ตามความสามารถของแต่ละคน มีความหวังให้ทุกคนเป็นคนดีของสังคมไทย ช่วยกันดูแลประเทศ และที่หวังมากไปกว่านั้นอีก คือ บัณฑิตใหม่ทุกคนได้กลับมาดูแลเด็กนักเรียนทุนรุ่นใหม่ๆ ที่กำลังตามมา สร้างความรัก ความผูกพัน เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องๆ จะได้เกิดคนดีดีต่อเนื่องตลอดไป อยากให้เป็นอย่างนั้นจริงๆ ครับ

บทความโอวาทของ คุณปราโมช รัฐวินิจ แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ รุ่น 8 ของมูลนิธิดำรงชัยธรรม

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

พวกเรานักเรียนทุนจะขอก้าวเดินต่อไป ยึดมั่นในความตั้งใจของมูลนิธิดำรงชัยธรรมและคำแนะนำของคุณปราโมท รัฐวินิจ พร้อมที่จะเริ่มต้นการเป็นผู้ให้ ช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลังความสามารถ เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ

“เพราะไม่ใช่แค่โตได้ แต่อยากให้โตดี”

ด้วยความเคารพและอาลัยยิ่ง
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักเรียนทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม